Archive

TURISMO

O Departamento de Turismo da Pobra do Caramiñal é o encargado de impulsar iniciativas e proxectos que traten de mellorar o posicionamento turístico do concello. Dende este departamento, a colaboración público-privada e o impulso das novas tecnoloxías da información e

Ler máis

SERVIZOS SOCIAIS

OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS DO CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL Os programas que se desenvolven nos servizos sociais comunitarios básicos son os seguintes: 1.- SERVIZO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN E ORIENTACIÓN (SIVO) É a porta de entrada ós servizos sociais.

Ler máis

EMPREGO

AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local da Pobra do Caramiñal é un servizo municipal de promoción do desenvolvemento económico e que ofrece ás persoas usuarias todo o tipo de información sobre a creación

Ler máis

DEPORTES

Concellería de deportes Funcións esenciais: Fomentar  e promocionar o desenvolvemento das actividades  físico-deportivas no  Concello da Pobra do Caramiñal, a través da programación deportiva anual e implicando  as asociación municipais. Eucauzar e fomentar os deportes escolares e de afeccionados. Coordinar

Ler máis

BIBLIOTECA MUNICIPAL DA POBRA DO CARAMIÑAL

            A biblioteca pública municipal Victoriano García Martí presta os seus servizos na Pobra do Caramiñal dende 1989 e o seu principal obxectivo é favorece-lo hábito da lectura, así como dar resposta ás necesidades de formación, información, ocio e cultura

Ler máis

IGUALDADE

A Concellaría da Igualdade ten como obxectivo principal contribuír a reduci-las desigualdades existentes entre mulleres e homes,  impulsando políticas transversais e de acción positiva, que contribúan a crear condicións e estruturas sociais que permitan que a igualdade entre mulleres e

Ler máis