Archive

TURISMO

28 Xuño, 2016

O Departamento de Turismo da Pobra do Caramiñal é o encargado de impulsar iniciativas e proxectos que traten de mellorar o posicionamento turístico do concello. Dende este departamento, a colaboración público-privada e o impulso das novas tecnoloxías da información e

Ler máis

SERVIZOS SOCIAIS

27 Xuño, 2016

A Concellaría dos Servizos Sociais desenvolve os seguintes programas: 1. Servizo de Información, Valoración e Orientación (SIVO) É a porta de entrada ós servizos sociais. Ten por obxectivo informar, orientar e asesora-la poboación sobre os dereitos e recursos sociais existentes

Ler máis

EMPREGO

27 Xuño, 2016

AXENCIA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local da Pobra do Caramiñal é un servizo municipal de promoción do desenvolvemento económico e que ofrece ás persoas usuarias todo o tipo de información sobre a creación

Ler máis

DEPORTES

27 Xuño, 2016

A Concellaría dos Deportes ten como funcións esenciais as seguintes: fomentar  e promove-lo desenvolvemento das actividades  físico-deportivas no  Concello da Pobra do Caramiñal, a través da programación deportiva anual e implicando  as asociacións municipais canalizar e fomenta-los deportes escolares e

Ler máis

BIBLIOTECA MUNICIPAL DA POBRA DO CARAMIÑAL

8 Xuño, 2016

            A biblioteca pública municipal Victoriano García Martí presta os seus servizos na Pobra do Caramiñal dende 1989 e o seu principal obxectivo é favorece-lo hábito da lectura, así como dar resposta ás necesidades de formación, información, ocio e cultura

Ler máis

IGUALDADE

7 Xuño, 2016

A Concellaría da Igualdade ten como obxectivo principal contribuír a reduci-las desigualdades existentes entre mulleres e homes,  impulsando políticas transversais e de acción positiva, que contribúan a crear condicións e estruturas sociais que permitan que a igualdade entre mulleres e

Ler máis