Oferta pública de emprego

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POLA QUE SE APROBAN AS BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL DE LIMPEZA

Bases polas que se rexerán a selección, por concurso-oposición, de persoal para a formación dunha bolsa de emprego de persoal para a formación dunha bolsa de emprego de persoal de limpeza de oficinas e instalacións municipais, en rexime laboral temporal.

Leer máis

BASES DO PROCESO SELECTIVO. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

Publicación da Resolución de aprobación das bases do proceso selectivo para a constitución dunha bolsa de traballo para o Servizo de Axuda no Fogar. https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/05/09/2017_0000003695.pdf

Leer máis

Resolución da alcaldía pola que se aproba a convocatoria e as bases para provisión dun posto de recadador/a municipal e se constitúe bolsa de traballo:

  decreto-2016-0637-resolucion-da-alcaldia-pola-que-se-aproban-a-convocatoria-e-as-bases-para-provision-dun-posto-de-recadador-municipal-e-se-constitue-bolsa-de-trab BOP: https://bit.ly/2emSb81

Leer máis