Ordenanzas

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

7 Novembro, 2016

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica: GUILLERMO JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ, Secretario do Concello de A POBRA DO CARAMIÑAL (A Coruña), CERTIFICO: Que na sesión plenaria celebrada no salón de actos do Concello, en data 27 de

Ler máis

Ordenanzas fiscales del 2011

9 Xaneiro, 2016

Jueves, 30 de diciembre 2010 Información referente a las ordenanzas fiscales del 2011 del ayuntamiento de

Ler máis

Ordenanza del dominio público local de telefonía móvil

9 Xaneiro, 2016

Jueves, 17 de junio 2010 Información referente a la ordenanza del dominio público local de la

Ler máis

Aprobación Definitiva del reglamento del regimen interno del C.A.D

9 Xaneiro, 2016

Viernes, 12 de marzo 2010 Información referente a la aprobación definitiva del reglamento del régimen interno

Ler máis