Últimas Novas

Cobramento do imposto de vehículos de tracción mecánica: prazo aberto ata 30 de setembro de 2020

Cobramento do imposto de vehículos de tracción mecánica: prazo aberto ata 30 de setembro de 2020

O prazo estará aberto ata 30 de setembro de 2020.

Ás persoas que teñan este imposto domiciliado na súa entidade bancaria xa se lles realiza o pagamento directamente por esta.

ANUNCIO COBRANZA IVTM 2020 PRORROGADO