Concellaría da Cultura

Este departamento ocúpase das diferentes actividades culturais e de ocio que se realizan durante todo o ano no noso concello, cunha programación ampla e variada, na cal teñen cabida diversas disciplinas como a música, o teatro, a literatura, as artes plásticas, a animación de rúa, o cine, o baile, os xogos populares… Un dos obxectivos é o de tentar dinamiza-la actividade creativa e cultural da vila, así como ofrecer á súa xente a posibilidade de participar das xornadas lúdicas que se organizan, tanto como receptora coma en calidade de partícipe activa delas.