Concellaría da Mocidade

Entre as funcións deste departamento atópanse deseñar e pór en funcionamento iniciativas públicas dirixidas á mocidade para promove-la súa participación en tódolos ámbitos, ó tempo que se apoian aqueles proxectos que parten da propia xuventude do municipio. Tamén proporciona información, programas, servizos e espazos onde desenvolver alternativas de ocio, tempo libre e formativas, ademais de fomenta-la creación de proxectos (artísticos, tecnolóxicos ou de diversa índole) e contribuír a pór en valor o talento da xente nova da localidade.