Concellaría do Voluntariado

A acción voluntaria está presente no municipio dende hai máis de vinte anos, polo cal xa se traduciu nunha cifra importante de persoas que durante este tempo axudaron en distintos ámbitos para a realización de diversas actividades. Cun carácter transversal, lévanse a cabo accións e programas cos cales incentiva-la participación da veciñanza de maneira desinteresada en distintos ámbitos da vida cotiá. Neste senso, a campaña Agora é o momento! estrutúrase en distintos terreos do voluntariado -social, medioambiental, cultural e de benestar animal-, resultado do traballo conxunto entre esta área e o resto de concellarías.