Últimas Novas

DEPORTES 27 Xuño, 2016

A Concellaría dos Deportes ten como funcións esenciais as seguintes:

  • Fomentar  e promocionar o desenvolvemento das actividades  físico-deportivas no  Concello da Pobra do Caramiñal, a través da programación deportiva anual e implicando  as asociación municipais.
  • Eucauzar e fomentar os deportes escolares e de afeccionados.
  • Coordinar e xestionar a utilización das instalación deportivas  municipais,  así como  procurar o seu mantemento e conservación.
  • Realización de programas deportivos continuados para a poboación en xeral .
  • Colaboración na organización de eventos deportivos.
  • Colaborar e coordinar  coas entidades deportivas locais, tanto o uso de instalacións deportivas municipais como na organización das súas actividades.
  • Asesoramento á cidadanía en xeral e ás entidades en materia deportiva.

 

Correo electrónico: deportes@apobra.gal