Últimas Novas

Emprego público de 2020 do Concello da Pobra: resultados do 1.º exame, convocatoria do 2.º exame do persoal da limpeza

Emprego público de 2020 do Concello da Pobra: resultados do 1.º exame, convocatoria do 2.º exame do persoal da limpeza

       Neste venres 17 de xullo de 2020 realizouse o primeiro exame do proceso selectivo para unha bolsa de emprego do persoal da limpeza do Concello da Pobra do Caramiñal.

Publicámo-la acta do tribunal cualificador deste proceso selectivo coas CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS.

Xúntase tamén o modelo de respostas correctas dese primeiro exame.

As persoas interesadas teñen a posibilidade de presentaren reclamacións e alegacións ás ditas preguntas e ás cualificacións provisionais.

Se non se presentaren alegacións, as ditas cualificacións converteranse en definitivas.

O segundo exame (lingua galega) realizarase martes 21 de xullo de 2020 ás 10 h na casa consistorial da Pobra do Caramiñal.

Arquivo en PDF:

20200717_Cuestionario tipo test coas respostas correctas

Arquivo en Word:

modelo CORRIXIDO EXAME TIPO TEST BOLSA LIMPEZA xullo de 2020

 

 

(Arquivo PDF):

20200717_Acta de resultados cuestionario tipo test persoal de limpeza