Últimas Novas

Emprego público de 2020 do Concello da Pobra: resultados finais e lista definitiva de persoal da limpeza das instalacións municipais

Emprego público de 2020 do Concello da Pobra: resultados finais e lista definitiva de persoal da limpeza das instalacións municipais

         Publícase, para os efectos informativos, a acta de 27 de xullo de 2020 do tribunal cualificador do proceso selectivo de persoal para a formación dunha bolsa de emprego da limpeza de instalacións municipais.

Pódese consultar tamén no taboleiro de anuncios do Concello e mais na sede electrónica (os medios válidos para os efectos das notificacións e mais para os efectos dos cómputos dos prazos correspondentes).

Tras se realiza-la fase da oposición maila fase do concurso, e tras se resolve-los desempates mediante o sorteo público anunciado, realizado nun acto público venres 24 de xullo de 2020 na casa consistorial da Pobra do Caramiñal, elabórase a listaxe final co persoal aspirante segundo a orde das cualificacións.

 

(Arquivo coa acta en PDF)

20200727 – Acta dos resultados definitivos bolsa emprego persoal limpeza