(PRÓRROGA AUTOMÁTICA LIBROS EN PRÉSTAMO)Cerrada temporalmente por alerta sanitaria: biblioteca municipal Victoriano García Martí, A Pobra do Caramiñal

(PRÓRROGA AUTOMÁTICA LIBROS EN PRÉSTAMO)Cerrada temporalmente por alerta sanitaria: biblioteca municipal Victoriano García Martí, A Pobra do Caramiñal

(PRÓRROGA AUTOMÁTICA LIBROS EN PRÉSTAMO)Cerrada temporalmente por alerta sanitaria: biblioteca municipal Victoriano García Martí, A Pobra do Caramiñal

Cerrada temporalmente por precaución sanitaria (coronavirus) a partir de 13 de marzo de 2020

Información diaria en horario matinal: 981 83 16 33, correo electrónico bibliotecadapobradocaraminal@gmail.com

Horario de renovación de préstamos vía telefónica: luns a venres, 12 h – 15 h