Emprego público de 2020 do Concello da Pobra do Caramiñal: anuncios do proceso selectivo para 1 bolsa de emprego (supletoria) de técnicas/os de turismo

Emprego público de 2020 do Concello da Pobra do Caramiñal: anuncios do proceso selectivo para 1 bolsa de emprego (supletoria) de técnicas/os de turismo

Emprego público de 2020 do Concello da Pobra do Caramiñal: anuncios do proceso selectivo para 1 bolsa de emprego (supletoria) de técnicas/os de turismo

Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego (supletoria) de técnicas/os de turismo

Infórmase de que se publicaron no día de hoxe, 18 de agosto de 2020, as listas de persoas admitidas e excluídas ó proceso selectivo (concurso de méritos), a convocatoria da xuntanza do tribunal cualificador e mailas restantes convocatorias do dito proceso,

no taboleiro de anuncios da casa consistorial e mais na sede electrónica do Concello da Pobra, os únicos medios válidos para os efectos das notificacións e tamén para os efectos dos cómputos dos prazos correspondentes.

Oficina de turismo da Pobra do Caramiñal (a Casa Mariñeira)

Máis información relacionada coas normas de desenvolvemento do dito proceso: