Últimas Novas

Listaxe provisional con relación ao proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego de logopedistas

Listaxe provisional con relación ao proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego de logopedistas

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello a listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as con relación ao proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de logopedistas.

Prazo de tres días hábiles para corrixi-los posibles defectos e presentar alegacións. De non se presentar ningunha, esta lista considerarase definitiva, unha vez transcorrido o prazo correspondente.

Acceso á sede electrónica do Concello a través da seguinte ligazón: https://apobra.sedelectronica.es/info.1