Últimas Novas

Listaxe provisional con relación ao proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego para persoal de mantemento

Listaxe provisional con relación ao proceso selectivo para formar unha bolsa de emprego para persoal de mantemento

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello a listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as con relación ao proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para contratación de persoal laboral temporal de: operaria/operario de servizos varios, operaria/operario de limpeza viaria e espazos naturais, operaria/o de xardíns, electricista e condutor/a.

Prazo de tres días hábiles para corrixir posibles defectos e presentar alegacións. De non presentarse ningunha, elevarase a definitiva unha vez transcorrido o prazo correspondente.

Ligazón á sede electrónica do Concello: https://apobra.sedelectronica.es/info.1