Últimas Novas

27 Abril, 2016

As accións destinadas á protección do medio ambiente non só producen efectos positivos sobre a conservación da biodiversidade e os recursos naturais, senón que están intimamente relacionadas coa consecución dunha maior calidade de vida das persoas.

Para a Concellaría do Medio Ambiente é de vital importancia desenvolver políticas destinadas a acada-las mellores condicións neste eido, traballando para evitar tódalas formas de deterioración medioambiental. Para conseguilo, tamén é imprescindíble a concienciación social, informando a veciñanza para formar unha sociedade máis respectuosa co patrimonio natural e comprometida coa súa conservación e unha sociedade activa e transformadora, consciente e participativa nos procesos de decisión que a afectan.

Correo electrónico: medioambiente@apobra.gal

 

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostíbel do Concello da Pobra do Caramiñal:


Clasificación sanitaria final na tempada de 2020 das zonas de baño do municipio:


Mellora da compostaxe no concello da Pobra do Caramiñal:


Punto limpo móbil: