Últimas Novas

Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, XXIX visita virtual diaria: “QUEDA NA CASA” vendo o teu museo!

Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal, XXIX visita virtual diaria: “QUEDA NA CASA” vendo o teu museo!

16 Abril, 2020

COMO VIAXAR SEN SAÍR DA CASA

VISITA VIRTUAL Ó MUSEO VALLE-INCLÁN

Peza do día: mércores 15 de abril de 2020

 

BORRANCHOS: aproximación á obra de Valle-Inclán

Serie plástica creada por Regueira

“MI BISABUELO”  (Meu bisavó)

Domingo Regueira

Tinta, augada de tinta en papel

2018

Orixinal

Museo Valle-Inclán (A Pobra do Caramiñal)

 

―Hai que calar e sufrir. Cada vida ten a súa cruz. Mirade quen vén!

Polo alto da costa, trotando sobre un asno, asomaba un cabaleiro, e todos recoñeceron o escribán Malvido. Contan que se volveu entón meu bisavó ós cavadores que estaban no linde da herdade:

―Teño a escopeta cargada con postas. Algún de vós quere dar ben no albo?

Axiña todos calaron. Logo destacou un entre os máis vellos:

―O gabián voa sempre sobre o pombal. Un mátase e outro vén.

― Non queredes aproveita-la carga da miña escopeta?

Responderon varias voces con gran fincapé:

― Somos uns pobres, señor morgado! Cativos de nós! Fillos da terra!

Águeda a do monte ergueuse co colo cheo de pedras:

― As mulleres habemos de sepulta-los verdugos!

(Valle-Inclán: “Meu bisavó“, 1914. Xardín sombrizo. Historias de santos, de almas en pena, de trasnos e mais de ladróns)

(Tradución realizada polo Concello da Pobra do Caramiñal)

 

(Versión orixinal castelá)

 

―Hay que callar y sufrir. Cada vida tiene su cruz. ¡Mirad quién viene!

Por lo alto de la cuesta, trotando sobre un asno, asomaba un jinete, y todos reconocieron al escribano Malvido. Cuentan que entonces mi bisabuelo se volvió a los cavadores que estaban en la linde de la heredad:

―Tengo la escopeta cargada con postas. ¿Alguno de vosotros quiere hacer un buen blanco?

Al pronto todos callaron. Luego destacóse uno entre los más viejos:

―El gavilán vuela siempre sobre el palomar. Uno se mata y otro viene.

―¿No queréis aprovechar la carga de mi escopeta?

Respondieron varias voces con ahínco:

―¡Somos unos pobres, señor mayorazgo! ¡Cativos de nos! ¡Hijos de la tierra!

Águeda la del monte se levantó con el regazo lleno de piedras:

―¡Las mujeres hemos de sepultar a los verdugos!

 

(Valle-Inclán: “Mi bisabuelo“, 1914. Jardín umbrío. Historias de santos, de almas en pena, de duendes y ladrones)

Lembren que poden consulta-las pezas comentadas nas outras visitas virtuais na área propia do Museo Valle-Inclán, nesta ligazón:

https://apobra.gal/category/museo-valle-inclan