Últimas Novas

Nova actualización da gráfica coa evolución da pandemia na Pobra para este 20 de abril

Nova actualización da gráfica coa evolución da pandemia na Pobra para este 20 de abril

Gráfica respecto da evolución da pandemia no noso municipio, cos datos incluídos deste 20 de abril de 2021.

O parámetro de cor verde representa o número de casos nos últimos 14 días; mentres que a liña vermella curva traza a media dos casos dos últimos dez días: o que se chama a media móbil. Ten a utilidade de indicar mellor a tendencia que segue a pandemia, pois é menos sensible ás variacións bruscas que se poden dar dun día para outro pero que non se manteñen no tempo. Por este motivo, a súa forma é máis suave ca a do parámetro anteriormente mencionado, non crece de maneira tan acusada cando hai subidas bruscas, pero, en consecuencia, tamén se dobrega con máis dificultade.

Reparamos en como no indicador verde se volve producir un lixeiro descenso, e o mesmo comeza a suceder coa media móbil. De tódolos xeitos, cómpre non baixa-la garda.

Finalmente, a liña vermella máis grosa, a horizontal, sinala o límite dos 250 casos por cada 100 000 habitantes.