Secretaría municipal:

Guillermo José Fernández López (secretario)
Encarna Míguez Rañó (auxiliar da Secretaría)

Secretaría da Alcaldía:

Marta Pazos Cutrín

Rexistro:

Rosa Escurís Lorenzo

Padrón de Habitantes:

María Blanca Alamancos García

Persoal e Transparencia:

Vicenta María Piñeiro López   

Notificador:

David Jesús Boo Pérez

Intervención:

Faustino Villamor Iglesias (interventor)
María Esther Sanlés Vilasó
María Salomé Davila Kühn

Tesouraría:
Recadación:

Miguel Ángel Fernández Collazo
José Vicente Pérez Millán

Urbanismo:

Héctor Ramón Muñiz Sanisidro (arquitecto técnico)

Arquivo:

María Isabel Costa Camino

Turismo:

Sara Sánchez Fernández (técnica)
Ángeles Tubío Ferreirós (técnica)

Cultura:

Xosefa Sanisidro Caamaño (técnica)

Museo Valle-Inclán:

Antonio Jesús González Millán (director)
María Dolores Devesa Casais (administración)

Biblioteca:

Correo electrónico  

Deportes:

Ana María Romero Suárez (técnica)
Rubén López Pérez (monitor deportivo)

Servizos Sociais:

María Encarnación Millán Pérez (traballadora social)
María Teresa Pérez Torres (traballadora social)
Lidia Martínez Fernández (educadora familiar)
María Begoña Olveira Sanisidro (administración)

Centro de Atención Integral á Discapacidade (CAD):

María Julia Rial Fondo (pedagoga)
Rosana Viturro Dieste (psicóloga)
Saray Pazos Boo (animadora sociocultural)
Begoña Amoedo Sabino (logopedista)
Raquel Fernández Galindo (logopedista)
Melisa Maneiro Suárez (logopedista)

Igualdade:

María José Pérez Piñeiro (asesora xurídica)
Carolina Rodríguez Hernández (axente de igualdade)

Medio Ambiente:

Beatriz González Penalta (técnica)

Oficina Municipal de Información e Consumo (OMIC):

María Jesús Martínez Romero

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL):

Luís Miguel Domínguez García

Orientación Laboral:

Blanca Álvarez Oujo

Servizo de Normalización Lingüística:

Paula Alexandre Teixeiro

Policía local:

Antonio Millán Romero (xefe do corpo)
Sergio Pérez Boullón (administración)

Protección Civil:

Equipo da Protección Civil