ORGANIGRAMA

Alcalde:

Xosé Lois Piñeiro García (Nós Pobra)

alcaldia@apobra.gal

Secretaría alcaldía:

Estefanía Ramos Olveira

alcaldia@apobra.gal

NÓS POBRA

Alcalde. Concellería de Urbanismo, Obras e Seguridade:

Xosé Lois Piñeiro García

xose.pineiro@apobra.gal

Concellería de Dinamización Económica, Comercio, Facenda, Turismo, Igualdade e Participación veciñal:

Rosario Varela Fernández

charo.varela@apobra.gal

Concellería de Sanidade, Servizos Sociais, Persoal, Mocidade e Servizos Municipais:

Miguel Alamancos Sobrido

miguel.alamancos@apobra.gal

Concellería de Cultura, Deporte, Medio Ambiente e Educación:

Genoveva Hermo Santos

genoveva.hermo@apobra.gal

Partido Popular:

Manuel Mª Durán Guillán

Jesús Dieste Buceta

José Manuel Castro García

Balbina Lojo Olveira

Mª del Carmen Boo Cameán

pp@apobra.gal

Bloque Nacionalista Galego:

Ramiro Ouviña Ouviña

Mª Cristina Andrade González

Xosé Manuel Casal Sabín

bng@apobra.gal

Partido Socialista:

Mª Teresa García Guillán

psoe@apobra.gal

Secretario:

Guillermo José Fernández López

secretaria@apobra.gal

Auxiliar de Secretaría:

Encarna Míguez Rañó

secretaria@apobra.gal

Rexistro:

Rosa Escurís Lorenzo (administrativa)

rexistro@apobra.gal

Persoal e transparencia:

Vicenta María Piñeiro López (administrativa)

persoal@apobra.gal

transparencia@apobra.gal

Padrón de habitantes:

María Blanca Alamancos García (administrativa)

padron.habitantes@apobra.gal

Arquivo:

María Isabel Costa Camino (arquivadora)

arquivo@apobra.gal

Notificador:

David Jesús Boo Pérez

david.boo@apobra.gal

Intervención:

Faustino Villamor Iglesias (interventor)

María Esther Sanlés Vilasó (administrativa)

María Salomé Davila Kühn (administrativa)

intervencion@apobra.gal

Tesourería:

Rubén López Rodríguez

ruben.lopez@apobra.gal

Recadación:

Miguel Ángel Fernández Collazo (auxiliar de recadación)

recadacion@apobra.gal

Administrativo urbanismo:

Ricardo Manuel Alfonso Picos

urbanismo@apobra.gal

Aparellador:

Héctor Muñiz Sanisidro

Auxiliar administrativa:

María Dolores Devesa Casais

turismo@apobra.gal

Técnica de Cultura:

Xosefa Sanisidro Caamaño

cultura@apobra.gal

Museo Valle-Inclán:

Antonio Jesús González Millán (director)

director.museo@apobra.gal

museo.valleinclan@apobra.gal

Biblioteca:

José Carlos Vidal Suárez (bibliotecario)

biblioteca@apobra.gal

Ana María Romero Suárez (técnica de deportes)

Rubén López Pérez (monitor deportivo)

deportes@apobra.gal

Servizos sociais:

María Encarnación Millán Pérez (traballadora social)

María Teresa Pérez Torres (traballadora social)

Lidia Martínez Fernández (educadora familiar)

María Begoña Olveira Sanisidro (administrativa)

servizos.sociais@apobra.gal

Centro de atención para a discapacidade:

María Julia Rial Fondo (pedagoga)

Rosana Viturro Dieste (psicóloga)

cad@apobra.gal

Auxiliar administrativa:

María José Pérez Piñeiro (asesora xurídica)

igualdade@apobra.gal

María Jesús Martínez Romero (encargada da OMIC)

consumo@apobra.gal

Luis Miguel Domínguez García (AEDL)

aedl@apobra.gal

Ramón Valiño Rodríguez (xefe de Policía)

Sergio Pérez Boullón (administrativo)

policia@apobra.gal

proteccion.civil@apobra.gal