ORGANIGRAMA

Alcalde:

Xosé Lois Piñeiro García (Nós Pobra)

alcaldia@apobra.gal

NÓS POBRA

Alcalde. Concellaría do Urbanismo, Obras e Réxime Interior:

Xosé Lois Piñeiro García

xose.pineiro@apobra.gal

Concellaría da Promoción Económica, Turismo, Facenda e Igualdade:

Rosario Varela Fernández

charo.varela@apobra.gal

Concellaría dos Deportes, Educación e Medio Ambiente:

Genoveva Hermo Santos

genoveva.hermo@apobra.gal

Concellaría da Seguridade Cidadá, Mocidade e Voluntariado:

José Andrés Lojo Fernández

jose.lojo@apobra.gal

Concellaría dos Servizos Municipais, Benestar Animal e Persoal:

Estefanía Ramos Olveira

estefanía.ramos@apobra.gal

 

Bloque Nacionalista Galego (BNG):

Concellaría dos Servizos Sociais e Desenvolvemento Local:

María Amparo Cerecedo Sánchez

amparo.cerecedo@apobra.gal

Concellaría da Mobilidade, Participación Veciñal, Normalización Lingüística e Memoria Histórica:

Xabier Santos González

javier.santos@apobra.gal

 

PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO ESPAÑOL (PSOE):

Concellaría da Cultura, Sanidade e Relacións Institucionais:

Patricia Lojo Nine

patricia.lojo@apobra.gal

 

Partido Popular (PP):

Manuel M.ª Durán Guillán

Francisco Javier Otero Maceiras

Jesús Dieste Buceta

María González Santos

M.ª Beatriz Martínez Outeiral

pp@apobra.gal

 

 

Secretario:

Guillermo José Fernández López

secretaria@apobra.gal

Auxiliar da Secretaría:

Encarna Míguez Rañó

secretaria@apobra.gal

Rexistro:

Rosa Escurís Lorenzo (persoal administrativo)

rexistro@apobra.gal

Persoal e Transparencia:

Vicenta María Piñeiro López (persoal administrativo)

persoal@apobra.gal

transparencia@apobra.gal

Padrón de habitantes:

María Blanca Alamancos García (persoal administrativo)

padron.habitantes@apobra.gal

Arquivo:

María Isabel Costa Camino (arquiveira)

arquivo@apobra.gal

Notificador:

David Jesús Boo Pérez

david.boo@apobra.gal

Intervención:

Faustino Villamor Iglesias (interventor)

María Esther Sanlés Vilasó (persoal administrativo)

María Salomé Davila Kühn (persoal administrativo)

intervencion@apobra.gal

Tesouraría:

Rubén López Rodríguez

ruben.lopez@apobra.gal

Recadación:

Miguel Ángel Fernández Collazo (auxiliar de recadación)

recadacion@apobra.gal

Administración de Urbanismo:

Ricardo Manuel Alfonso Picos

urbanismo@apobra.gal

Aparellador:

Héctor Muñiz Sanisidro

Persoal administrativo:

María Dolores Devesa Casais

turismo@apobra.gal

Técnica da Cultura:

Xosefa Sanisidro Caamaño

cultura@apobra.gal

Museo Valle-Inclán:

Antonio Jesús González Millán (director)

director.museo@apobra.gal

museo.valleinclan@apobra.gal

Biblioteca:

José Carlos Vidal Suárez (bibliotecario)

biblioteca@apobra.gal

Ana María Romero Suárez (técnica de deportes)

Rubén López Pérez (monitor deportivo)

deportes@apobra.gal

Servizos Sociais:

María Encarnación Millán Pérez (traballadora social)

María Teresa Pérez Torres (traballadora social)

Lidia Martínez Fernández (educadora familiar)

María Begoña Olveira Sanisidro (persoal administrativo)

servizos.sociais@apobra.gal

Centro de Atención para a Discapacidade:

María Julia Rial Fondo (pedagoga)

Rosana Viturro Dieste (psicóloga)

cad@apobra.gal

Asesora xurídica:

María José Pérez Piñeiro

igualdade@apobra.gal

María Jesús Martínez Romero (encargada da OMIC)

consumo@apobra.gal

 

 

Servizo de Normalización Lingüística (SNL)

casa consistorial da Pobra do Caramiñal, 1.º andar

981 84 32 80 (ext. 2013)

 

 

Luis Miguel Domínguez García (AEDL)

aedl@apobra.gal

Antonio Millán Romero (xefe de policía)

Sergio Pérez Boullón (persoal administrativo)

policia@apobra.gal

proteccion.civil@apobra.gal