ALCALDE

José Carlos Vidal Suárez (Nós Pobra) 

  • José Carlos Vidal Suárez, alcalde, membro da Xunta do Goberno Local, coa responsabilidade das áreas do Patrimonio, Seguridade Cidadá e Réxime Interior. Concelleiro de Nós Pobra.
  • María Amparo Cerecedo Sánchez, primeira tenencia da alcaldía, membro da Xunta do Goberno Local, coa responsabilidade das áreas da Promoción Económica, Servizos Sociais e Ensino. Concelleira do BNG.
  • Patricia Lojo Nine, segunda tenencia da alcaldía, membro da Xunta do Goberno Local, coa responsabilidade das áreas das Obras, Cultura, Memoria Histórica, Sanidade e Relacións Institucionais. Concelleira do PSOE.
  • Eloy Sobrido García, terceira tenencia da alcaldía, membro da Xunta do Goberno Local, coa responsabilidade das áreas da Facenda, Deporte e Mocidade. Concelleiro de VIxP.
  • Xosé Lois Piñeiro García, membro da Xunta do Goberno Local, coa responsabilidade das áreas do Urbanismo, Medio Ambiente e Benestar Animal. Concelleiro de Nós Pobra.
  • Estefanía Ramos Olveira, coa responsabilidade das áreas dos Servizos Municipais, Persoal, Turismo e Igualdade. Concelleira de Nós Pobra.
  • Rosana Pérez Fernández, coa responsabilidade das áreas da Mobilidade e Participación Veciñal. Concelleira do BNG.
 
NÓS POBRA :
ALCALDE. CONCELLARÍA DO PATRIMONIO, SEGURIDADE CIDADÁ E RÉXIME INTERIOR:

José Carlos Vidal Suárez

CONCELLARÍA DO URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E BENESTAR ANIMAL:

Xosé Lois Piñeiro García 

CONCELLARÍA DOS SERVIZOS MUNICIPAIS, PERSOAL, TURISMO E IGUALDADE:

Estefanía Ramos Olveira 

 
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG):
 
CONCELLARÍA DA PROMOCIÓN ECONÓMICA, SERVIZOS SOCIAIS E ENSINO:

María Amparo Cerecedo Sánchez

CONCELLARÍA DA MOBILIDADE E PARTICIPACIÓN VECIÑAL:

Rosana Pérez Fernández 

 
PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO ESPAÑOL (PSOE):
 
CONCELLARÍA DAS OBRAS, CULTURA, MEMORIA HISTÓRICA, SANIDADE E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS:

Patricia Lojo Nine

VECIÑXS INDEPENDIENTES DA POBRA (VIxP):
 
CONCELLARÍA DA FACENDA, DEPORTE E MOCIDADE:

Eloy Sobrido García 

 
PARTIDO POPULAR (PP):

Manuel M.ª Durán Guillán
María de la Encarnación González Montemuíño
Jesús Dieste Buceta
María González Santos
María Beatriz Martínez Outeiral
Marta Fernández López

Secretaría municipal:
Guillermo José Fernández López (secretario)
Encarna Míguez Rañó (auxiliar da Secretaría)
Secretaría da Alcaldía:
Marta Pazos Cutrín
Rexistro:
Rosa Escurís Lorenzo
Padrón de Habitantes:
María Blanca Alamancos García
Persoal e Transparencia:
Vicenta María Piñeiro López   
Notificador:
David Jesús Boo Pérez
Intervención:
Faustino Villamor Iglesias (interventor)
María Esther Sanlés Vilasó
María Salomé Davila Kühn
Tesouraría:
 
Recadación:
Miguel Ángel Fernández Collazo
José Vicente Pérez Millán
Urbanismo:
Héctor Ramón Muñiz Sanisidro (arquitecto técnico)
Arquivo:
María Isabel Costa Camino
Turismo:
Sara Sánchez Fernández (técnica)
Ángeles Tubío Ferreirós (técnica)
Cultura:
Xosefa Sanisidro Caamaño (técnica)
Museo Valle-Inclán:
Antonio Jesús González Millán (director)
María Dolores Devesa Casais (administración)
Biblioteca:
 
Deportes:
Ana María Romero Suárez (técnica)
Rubén López Pérez (monitor deportivo)
Servizos Sociais:
María Encarnación Millán Pérez (traballadora social)
María Teresa Pérez Torres (traballadora social)
Lidia Martínez Fernández (educadora familiar)
María Begoña Olveira Sanisidro (administración)
Centro de Atención Integral á Discapacidade (CAD):
María Julia Rial Fondo (pedagoga)
Rosana Viturro Dieste (psicóloga)
Saray Pazos Boo (animadora sociocultural)
Begoña Amoedo Sabino (logopedista)
Raquel Fernández Galindo (logopedista)
Melisa Maneiro Suárez (logopedista)
Igualdade:
María José Pérez Piñeiro (asesora xurídica)
Carolina Rodríguez Hernández (axente de igualdade)
Medio Ambiente:
Beatriz González Penalta (técnica)
Oficina Municipal de Información e Consumo (OMIC):
María Jesús Martínez Romero
Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL):
Luís Miguel Domínguez García
Orientación Laboral:
Blanca Álvarez Oujo
Servizo de Normalización Lingüística:
Paula Alexandre Teixeiro
Policía local:
Antonio Millán Romero (xefe do corpo)
Sergio Pérez Boullón (administración)
Protección Civil:
Equipo da Protección Civil