Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local

Trátase dun servizo municipal de promoción do desenvolvemento económico e que ofrece ás persoas usuarias todo o tipo de información sobre a creación de emprego, a formación, a dinamización do tecido empresarial existente e a creación de novas empresas, aproveitando os recursos endóxenos do territorio e as posibilidades que ofrecen as axudas e subvencións das distintas administracións. O dito servizo está dirixido, principalmente, a persoas desempregadas, potenciais emprendedoras/es, empresas, asociacións e á poboación en xeral.