Xosé Lois Piñeiro García

ALCALDE. CONCELLARÍA DO URBANISMO, OBRAS E RÉXIME INTERIOR
signature

Rosario Varela Fernández

CONCELLARÍA DA PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO, FACENDA E IGUALDADE
signature

Genoveva Hermo Santos

CONCELLARÍA DOS DEPORTES, EDUCACIÓN E MEDIO AMBIENTE
signature

José Andrés Lojo Fernández

CONCELLARÍA DA SEGURIDADE CIDADÁ, MOCIDADE E VOLUNTARIADO
signature

Estefanía Ramos Olveira

CONCELLARÍA DOS SERVIZOS MUNICIPAIS, BENESTAR ANIMAL E PERSOAL
signature

Alcaldía

city councilor, District 1
signature

María Amparo Cerecedo Sánchez

CONCELLARÍA DOS SERVIZOS SOCIAIS E DESENVOLVEMENTO LOCAL
signature

Xabier Santos González

CONCELLARÍA DA MOBILIDADE, PARTICIPACIÓN VECIÑAL, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E MEMORIA HISTÓRICA
signature

Patricia Lojo Nine

CONCELLARÍA DA CULTURA, SANIDADE E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
signature

Xosé Lois Piñeiro García

ALCALDE. CONCEJALÍA DE URBANISMO, OBRAS Y RÉGIMEN INTERIOR
signature