Casa Consistorial –rúa Gasset nº 28

  981843280

Policía Local—rúa San Roque nº 10

 607467374

Xulgado de Paz—rúa Gasset nº 30
 981830125
Servizos Sociais e Igualdade—praza da Constitución nº 3
 981832764
Centro de Atención Integral á Discapacidade (CAD)—rúa Castelao nº 1

 981107415

Casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler (Cultura, Deportes e OMIC)—rúa Gasset nº 55

 981831545

Biblioteca municipal Victoriano García Martí—rúa Castelao nº 25-2º
 981831633
Centro de Saúde A Pobra Caramiñal —rúa Venecia s/n

981 83 24 78

Museo Valle-Inclán—rúa Castelao nº 38

 981831662

Protección Civil—Avda. da Curota nº 4
 636485078
Casa Mariñeira-Oficina do Turismo—rúa Díaz de Rábago s/n
 981843280
Piscina municipal—lugar de Bandaseca, 23
 981830470
Punto limpo—Avda. da Curota nº 16
 981871808
Mercado municipal—rúa Castelao nº 7-9

 981843280

Teatro cine Elma—rúa Rafael Calleja nº 51
 981831545
Casa da Mocidade—rúa Condado nº 7-9

 981843280

Coworking—rúa Condado nº 7-9

 981843280

Aula de estudo—rúa Castelao nº 25, 3.º
 981831633
Auditorio do Museo Valle-Inclán—praza do Cantón da Leña
 981831662
Centro sociocultural e do Campiño— lugar da Casanova, n.º 22
 981843280
Centro sociocultural e do Camiño Ancho—ugar do Camiño Ancho, n.º 5
 981843280
Centro sociocultural e do Vilariño—lugar: Vilariño de Abaixo, n.º 5
 981843280
Centro sociocultural e da Granxa – Santa Cruz—lugar da Granxa, n.º 23
 981843280
Centro sociocultural e da Ribeiriña – O Conchido—r/da Ribeiriña, n.º 61 A
 981843280
Centro sociocultural e do Campo da Angustia— lugar da Angustia-O Campo, n.º 28
 981843280
Centro sociocultural e do muíño da Ponte Barbanza—lugar da Ponte Barbanza, n.º 3, Santa Cruz de Lesón
 981843280
Estadio municipal da Alta—r/ 1 Lombiña nº 32

 981831545

Campo de fútbol de Cadreche—lugar de Cadreche, n.º 4
 981831545
Polideportivo da Tomada—Avda. da Curota nº 14

 981831545

Polideportivo de Venecia—r/ Venecia nº 46

 981831545

Pistas do Castelo
 981831545
Pistas de Venecia

 981831545

Pistas Raquel Fernández Soler

 981831545

Pistas da Lombiña

 981831545

Pista de Santo Isidro de Posmarcos—lugar da Conga, n.º 1 A
 981843280
Pista da rúa Doutor Lamas e Andrés— r/ Doutor Lamas e Andrés
 981843280
Pista do Campo da Angustia—lugar da Angustia-O Campo, n.º 28
 981843280
Pista da Ribeiriña – O Conchido—r/ 1, A Ribeiriña, n.º 61, A
 981843280
Parque infantil da Ribeiriña

 981843280

Parque infantil do Alto de Cabío

 981843280

Parque infantil do Campo-Angustia

 981843280

Parque infantil de Santo Isidro

 981843280

Parque infantil da Lombiña

 981843280

Parque infantil de Venecia

 981843280

Parque infantil de Treixadura

 981843280

Parque infantil do Castelo

 981843280

Parque infantil Raquel Fernández Soler

 981843280

Parque infantil do Castelo

 981843280

Centro de recollida de animais abandonados—Avda. da Curota nº 4A

 981843280

Punto limpo—Avda. da Curota nº 16

 981871808

Local de ensaio—L/ Camiño Ancho nº 6

 981843280

Aulas da confraría—r/ Castelao nº 27-1º

 981843280

Casa Mariñeira-oficina do turismo—parque do Castelo, s/n
 981843280
Local de ensaio—lugar do Camiño Ancho, n.º 6
 981843280
Aulas da confraría—r/ Castelao, n.º 27, 1.º
 981843280
Edificio de usos náuticos—r/ Díaz de Rábago, n.º 41
 981843280