Archive

FESTEAR 2016

Festear 2016 na Pobra. No festival das artes escénicas, Festear 2016,  poderemos disfrutar, durante todo o mes de novembro no Teatro-Cine Elma , coas obras das seguintes compañías; Ibuprofeno Teatro, Bradomín Teatro, Nó Teatro, Teatro No Aramio, Pinchacarneiro, Gargallada Teatro,

Ler máis

ASPIRANTES ADMITIDOS/AS PARA O EXAME A OPTAR Á PRAZA DE RECAUDADOR/A

VISTO que rematou o prazo de presentación de solicitudes e de conformidade co establecido nas Bases da convocatoria aprobada mediante Resolución desta Alcaldía nº 637/2016 de data 7 de outubro de 2016, para a provisión dun posto de recadador/a municipal

Ler máis

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica: GUILLERMO JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ, Secretario do Concello de A POBRA DO CARAMIÑAL (A Coruña), CERTIFICO: Que na sesión plenaria celebrada no salón de actos do Concello, en data 27 de

Ler máis