Centro sociocultural do muíño da Ponte Barbanza

O centro sociocultural da Ponte Barbanza é no lugar do mesmo nome, a carón do río das Pedras e da propia ponte. É o espazo máis antigo do noso concello dedicado a centro sociocultural. Trátase dun muíño tradicional de auga rehabilitado no ano 2014. O edificio consta de dous andares. No primeiro encóntrase o centro sociocultural e no inferior é onde se atopa o muíño, con varias moas.

L/ A Ponte Barbanza nº 3 Sta. Cruz de Lesón.
981843280